BELEIDSPLAN 2022 / 2027 van

Stichting Samen Helpen We The Gambia, Bandijk 61, 4251 MJ Werkendam.


Doelstelling zoals opgenomen in de statuten

1e. De Stichting heeft als doel: het opzetten van projecten en het verrichten van activiteiten om de inwoners van Gambia te helpen op het gebied van scholing, gezondheid, financiën, en kwaliteit van leven, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.


2e. De Stichting beoogt het algemeen nut.


3e. De Stichting heeft geen winstoogmerk.


4e. Beloning beleidsbepalers bestaat alleen maar uit onkosten vergoeding en geen vacatiegelden, ook al is dat volgens de Statuten toegestaan.


Doelstelling in de praktijk uitgevoerd en voor de komende jaren gepland.


Samen Helpen We The Gambia, zet zich in voor kleinschalige en directe hulp aan de jongste, maar boven alles de grootste bevolkingsgroep van The Gambia, DE KINDEREN.

De activiteiten van de Stichting richten zich vooral op het verbeteren van de voor ons zo vanzelfsprekende basisbehotes, die in o.a. The Gambia helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn


ONZE SPEERPUNTEN:

Water, schoolopleiding, gezond voedsel, medische hulp en ontwikkeling door middel van sport.


Hoe deden we het en blijven we dit de komende jaren doen!


A.     Individuele hulp in financieel en materiele zin.


1 e. Betalen van schoolfees, boekengeld en schooluniformen van de gesponsorde kinderen.

2 e. Het geven van kleding/schoenen, speelgoed en voedsel.

3 e. Het geven van specifieke gevraagde benodigde zaken zoals een rolstoel, naaimachine enz.


B.     Water, zodat er altijd voldoende schoon drinkwater is en voldoende voor de groentetuinen.


1 e. Het betalen voor het laten graven van waterputten door de lokale werknemers.

2 e. Het moderniseren en verbetering van bestaande putten. Dat doen we door er een ROPE PUMP van te maken.


C.     Schoolgebouw/nieuwbouw


1 e. Het nieuwe school gebouw, 6 lokalen zijn bijna klaar. Wij hebben adviezen gegeven en bouwtekeningen gemaakt en verstrekt en de eerste bouwbetalingen zijn gerealiseerd. Er worden uiteraard ook toiletten en watervoorzieningen gerealiseerd.

2 e. Het realiseren van een speelplaats met omheining.


D.      Medische hulp.


1 e. EHBO-boxen voor elk gebouwd nieuw lokaal, zijn geleverd, nog te monteren

2 e. Het verstrekken van grote hoeveelheid verbandmiddelen en hulpmaterialen aan het Brikama Health Center en leesbrillen voor het Eye Hospital, beide gevestigd in Brikama, The Gambia.


E.       Hulpgoederen.


1e. Het op grote schaal inzamelen van allerlei geschikte hulpgoederen in de ruimste zin van het woord. Denk hierbij aan kleding, voedsel, schoenen, gereedschap voor skill centers, medicijnen, verbandmiddelen, rollators en dat soort zaken en zeker niet in het allerminst voor heel veel geld aan zaden voor gerealiseerde en nog te realiseren moestuinen.


2e. Per jaar meerdere zeecontainerladingen verzenden deze voornoemde goederen te laten vervoeren naar The Gambia, waar deze

worden uitgedeeld door leden van het bestuur of vrijwilligers van de Stichting of bij onze afwezigheid door onze ambassador Bram ter plaatse.


F.      Sporthulp.


1e. Beschikbaar stellen van oefenmaterialen en schenken van sportkleding en sportschoenen.

2e. Kleinschalig organiseren van voetbal toernooien.De wijze waarop onze Stichting inkomsten kreeg en verkrijgt.


1e  Jaarlijks worden door de sponsoren van de schoolkinderen via onze INGB-rekening van de Stichting het school-, boeken en kledinggeld overgemaakt.

2e  Sponsoren en/of vrijwilligers houden spontane inzamelingsactie op ludieke wijze. (Zie website).

3e  Bestaande sponsoren die jaarlijks een bedrag overmaken voor het algemeen nut, benaderen hun zakelijke relaties en verkrijgen zo giften die via onze bankrekening binnenkomen.

4e  Er is een tweetal andere ANBI-Stichtingen die jaarlijks onze Stichting met grote donaties/giften steunen.

5e  Benefiet dag(en) organiseren.

6e  Geschonken goederen, welke niet geschikt zijn voor het doel onze Stichting c.q. niet bruikbaar zijn in The Gambia, worden met instemming van de schenker verkocht en het verkoop bedrag moet door en wordt door de koper gestort op de Stichting rekening.

7e  Grote partijen geschonken nieuwe schoenen en slippers worden zogenaamd verkocht. Potentiele andere sponsoren/kopers kopen zogenaamd op papier een aantal paren, die ze niet krijgen want alles wordt in The Gambia uitgedeeld, maar men betaalt een klein bedrag per paar en dat wordt dan aan transportkosten gespendeerd.BEHEER VAN HET VERMOGEN / INKOMSTEN


Het beheer van het vermogen wordt uitsluitend gedaan op en via onze Stichtingsrekening.

INGB-bank, IBAN-NL61-INGB 0007 2725 64 onder de naam Stichting SHWTG.BESTEDING VAN HET VERMOGEN / INKOMSTEN


Het vermogen werd en wordt besteed aan de navolgende zaken:


1e. Betaling van de school-, boeken, en kledinggelden van de gesponsorde kinderen.


2e. Onderhoud van het nieuwe schoolgebouw en bestaande dependances, in Ghana Town The Gambia.


3e. Het verwezenlijken van waterputten en/of modernisering. Lokale werknemers en onderdelen betalen.


4e. Medische hulp aan zieke kinderen door naar de dokter en/of het ziekenhuis te gaan en de onderzoekskosten en medicijnen te betalen.


5e. Financiële individuele hulp aan gezinnetjes, vooral aan de gezinnen van de gesponsorde kinderen voor kopen voedsel en onderhoud huisje ( krotje)


6e. Een jaarlijks terugkerende en steeds groter wordende post, transport kosten. Het betreft vervoerskosten van grote partijen geschonken en verzamelde goederen in Nederland van en naar de opslag, naar het containerbedrijf en via de zeeschepen naar The Gambia. Vervolgens opslag- en vervoerskosten in The Gambia. Daarna kosten om de goederen te verspreiden en uit te delen. De verwachting is dat de kostten van 2021 zeer hoog zullen uitvallen omdat er nog niet vervoerde partijen goederen klaar staan, die in 2021 getransporteerd moeten worden.

7e. Jaarlijks terugkerende beheerskosten.

Facebook Profile Widget

Gesponsorde waterput + het bord met de namen van de sponsoren

Voedseluitdeling door onze Stichting


Hulpgoederen uitdelen in compounds. Hartverwarmend het moment daarna van het uitpakken.

"SAMEN

Juffrouw Hedwig

met zingende

kinderen op de oude school.