ANBI-STATUS

per 01-01-2021 heeft de Inspecteur van de Belastingdienst onze instelling ( Stichting) aangemerkt als algemeen nut beogende instelling ( ANBI)

Een ANBI heeft belastingvoordelen, zoals:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.


  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
   Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.


  Facebook Profile Widget

  Gesponsorde waterput + het bord met de namen van de sponsoren

  Voedseluitdeling door onze Stichting


  Hulpgoederen uitdelen in compounds. Hartverwarmend het moment daarna van het uitpakken.

  "SAMEN

  Juffrouw Hedwig

  met zingende

  kinderen op de oude school.