Inzamelingsactie 2021

door een van onze schoolkinderen sponsorenmet hun bedrijf "Bij-Jenneke"


Hier een voorbeeld van een lopende inzamelingsactie van een van onze school kindersponsoren Jenneke en haar


partner Ed, die in de praktijk 2 schoolkinderen, genaamd Debora Arthur en Yankuba Bah, sponsoren.


Een aantal jaren geleden hebben zij hun hart, bij hun bezoek aan ons project in het mooie The Gambia, verloren
Zij steunen 2 lieve kindjes in dit mooie project.
Zij hebben een actie opgezet in hun winkel en voor elk bakje verkochte chocolade 1 euro voor The Gambia gesponsord.


Vanaf de start heeft dit in korte tijd een mooie bedrag opgeleverd.Zij wensen de Stichting heel veel succes met het realiseren van hun nieuwe school in aan bouw, die in september klaar moet zijn.


Zij hopen dat meer sponsoren hun voorbeeld volgen c.q. gaan volgen.


POPPETJES ACTIE


door dames van het bestuur en een vrijwilligster


In de zomermaanden van 2021 is een aantal dames begonnen om op elke zaterdag Gambiaanse poppetjes te maken, die in werkelijkheid speldenkussentjes zijn. Zij doen dit op het adres van het secretariaat.


Aan elk poppetjes is ongeveer 3 uur gewerkt.


De werkzaamheden worden zoveel mogelijk buiten uitgevoerd in het zicht van passanten, met als gevolg dat die komen kijken. De dames leggen uit wat zij doen en voor welk doel. Zij kunnen zo'n poppetje gratis meenemen als zij een vrijwillige vrijblijvende donatie aan de Stichting doen. Zij geven de geïnteresseerden het visitekaartje van de Stichting mee, waarop de bankgegevens van de Stichting staan. Tot op heden heeft iedereen die een poppetje heeft meegenomen, een donatie gedaan.


Ook hebben Jenneke en Ed, die al een chocolade actie in hun bedrijf "BIJ JENNEKE" hebben gehouden, zoals u hiervoor heeft kunnen lezen, een aantal poppetjes in hun winkel uitgestald en dat werkt ook. Het door hun tot nu toe opgehaalde bedrag is meegenomen in het hierna genoemde totaal bedrag.


In totaal zijn er 8 inzamelingsacties geweest.

Facebook Profile Widget

Gesponsorde waterput + het bord met de namen van de sponsoren

Voedseluitdeling door onze Stichting


Hulpgoederen uitdelen in compounds. Hartverwarmend het moment daarna van het uitpakken.

"SAMEN

Juffrouw Hedwig

met zingende

kinderen op de oude school.