Op 1 juli 2021 moeten wij als Stichting voldoen aan de nieuwe wet WBTR


Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen


Het gaat om bestuur regelsdie al golden voor bv's en nv's, maar nu ook gelden voor verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijenIn verband daarmede zijn onze Statuten herzien en aangepast via de notaris van

onze Stichting
Onze statuten voldoen m.i.v. juli 2021 aan die wettelijke eisen

Facebook Profile Widget

Gesponsorde waterput + het bord met de namen van de sponsoren

Voedseluitdeling door onze Stichting


Hulpgoederen uitdelen in compounds. Hartverwarmend het moment daarna van het uitpakken.

"SAMEN

Juffrouw Hedwig

met zingende

kinderen op de oude school.