Bestuurssamenstelling Stichting Samen Helpen We The Gambia

1.    Voorzitter en Penningmeester           Dhr. André W.M. Baakman


2.    Secretaris                                               Mevr. Hedwig. Treffers3.    Algemeen bestuurslid                         Mevr. Gerda H.CH.J.M Goemaat4.    Algemeenbestuurslid                          Mevr.Jenneke Cornelia Ippel5.     Algemeenbestuurslid                         Mevr.Dirkje van der Schoot

Facebook Profile Widget

Gesponsorde waterput + het bord met de namen van de sponsoren

Voedseluitdeling door onze Stichting


Hulpgoederen uitdelen in compounds. Hartverwarmend het moment daarna van het uitpakken.

"SAMEN

Juffrouw Hedwig

met zingende

kinderen op de oude school.