Ultimate Beneficial Owners (UBO-register)Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben, hen in een zogeheten UBO-register te laten in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld.De notaris heeft de taak om misbruik van rechtspersonen te voorkomen. De notaris kijkt dus wie er uiteindelijk belang had bij de oprichting van onze Stichting.Zo kan mogelijk witwassen of ander misbruik worden voorkomen.
Met ingang van 29 juli 2021 zijn via onze Notaris alle in de Statuten van onze Stichting genoemde bestuursledeningeschrevenin het UBO-register van de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 65540484.

Hiermee voldoet de Stichting ook aan deze verplichting.

Facebook Profile Widget

Gesponsorde waterput + het bord met de namen van de sponsoren

Voedseluitdeling door onze Stichting


Hulpgoederen uitdelen in compounds. Hartverwarmend het moment daarna van het uitpakken.

"SAMEN

Juffrouw Hedwig

met zingende

kinderen op de oude school.