Nieuwsbrief

Juli 2023

Het nieuwe schooljaar begint weer in september 2023


Het school-, boeken- en kledinggeld voor de gesponsorde kindjes is veranderd omdat in The Gambia net als bij ons alles duurder werd en nog steeds wordt.


Wij zullen rekening moeten houden met de inflatie waardoor stijging van prijzen.


De prijzen van het versturen van hulpgoederen en het kerst/nieuwjaar pakket, zijn weer veranderd omdat de prijzen van containers weer verhoogd zijn door extra invoerbelasting en het Suezkanaal gebeuren. Dit heeft volop aandacht gehad in de media. Helaas maar waar, wij kunnen het niet veranderen en krijgen er mee te maken of wij nu willen of niet.


Nu de situatie over de school waar de door jullie gesponsorde kinderen onderwijs krijgenEen reis met een lach en een traan….Zo zijn we 10 jaar geleden begonnen.En wat is er al allemaal gebeurt, dankzij jullie sponsoren.


Hedwig en André begonnen hun schoolproject 10 jaar geleden met 20 kinderen, en er zijn nu meer dan 100 kinderen die door ons en u een betere toekomst in het vizier hebben.


Er bestond vanuit de Stichting al jaren een plan om een nieuwe school te bouwen, maar het bleef moeilijk. Twee jaar geleden moesten we noodgedwongen heel snel de knop omdraaien en gaan schakelen. Maar jammer genoeg op afstand, vanwege het Corona.


De “landlord” had per 1 september 2021 de huur opgezegd omdat zij de grond voor eigen gebruik nodig heeft.


Zes lokalen zijn inmiddels gebruiksklaar en samen met de nog bestaande dependances, welke we nog wel kunnen gebruiken, konden de ± 420 kinderen per 20 september 2021 weer aan het nieuwe schooljaar beginnen.


We laten de verdere afbouw door lokale mensen met behulp van docenten, uitvoeren. Dan blijft het geld in The Gambia en hebben die mensen werk. Voor wat hoort wat, toch!!


Vanwege de gestarte nieuwbouw van de school hebben we grotere sponsoren moeten en kunnen aantrekken.


Twee bestaande sponsoren hebben hun zakelijke relaties benaderd, nadat de Belastingdienst ons de ANBI-Status had toegekend, om te sponsoren voor de bouw. Dat leverde een aanzienlijk bedrag op als injectie op het bouwproject. Nu kunnen we verder. Chapeau aan de sponsoren die deze mooie grote donaties hebben gedaan.


De ANBI-Status is met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021 van toepassing, zodat u uw giften/donaties van 2021 kunt aftrekken bij uw belastingaangifte over 2021 en de komende jaren, uiteraard rekening houdende met en binnen de door de belastingdienst gestelde voorwaarden.


De balans, de Staat van Baten en de toelichting boekjaar 2022 zijn op onze website gepubliceerd binnen de voorgeschreven termijn.Tot zover en verdere berichtgeving volgt.


Het Bestuur van Stichting Samen Helpen We The Gambia


Namens deze, de secretaris


Hedwig Baakman


Facebook Profile Widget

Gesponsorde waterput + het bord met de namen van de sponsoren

Voedseluitdeling door onze Stichting


Hulpgoederen uitdelen in compounds. Hartverwarmend het moment daarna van het uitpakken.

"SAMEN

Juffrouw Hedwig

met zingende

kinderen op de oude school.