Ogen vertellen je alles... of juist niets!

     Zover weg maar oh zo dichtbij………

Op 1 juli 2021 moeten wij als Stichting voldoen aan de nieuwe wet WBTR

 Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

Het gaat om bestuur regels die al golden voor bv's en nv's, maar nu ook gelden voor verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen

In verband daarmede zijn onze Statuten herzien en aangepast via de notaris van onze Stichting
Onze statuten voldoen m.i.v. juli 2021 aan die wettelijke eisen

E-mailen
Bellen
Map
Info