Ogen vertellen je alles... of juist niets!

     Zover weg maar oh zo dichtbij………

Privacyverklaring 

Stichting Samen Helpen We The Gambia, hierna te noemen Stichting SHWTG, gaat respectvol om met uw privacy en draagt zorg dat de persoonsgegevens die u aan de Stichting verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Stichting SHWTG verwerkt uw gegevens omdat u ons steunt en omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Foto’s

 Verkrijging persoonsgegevens

In bijna alle gevallen verkregen wij uw persoonsgegevens van u zelf uit telefoongesprekken of e-mailcontact

Het is ook mogelijk dat wij gegevens op een andere manier verkregen, bijvoorbeeld via een derde die aangeeft dat er interesse is in onze Stichting.

 

Doelen en grondslagen

Doelen waarvoor Stichting SHWTG persoonsgegevens verwerkt :

 • Het verschaffen van informatie over de activiteiten en doelen.
 • Telefonisch contact op te nemen of om u te mailen.
 • Het incasseren van uw donatie/gift
 • Informatie te verstrekken op onze website.
 • Om u een nieuwsbrief toe te kunnen sturen
 • Voor administratieve doeleinden

 

Grondslagen voor de verwerking door Stichting SHWTG van de eerder omschreven persoonsgegevens zijn:

 • De uitvoering van een overeenkomst (bijvoorbeeld sponsorbetaling)
 • Het nakomen van een wettelijke verplichting.
 • Toestemming door u zelf gegeven

 

Bewaartermijn

Stichting SHWTG bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet is vereist.

.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Door Stichting SHWTG zelf worden geen cookies of vergelijkbare technieken gebruikt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw gegevens sturen naar samenhelpenwethegambia@gmail.com

 

Beveiliging

Stichting SHWTG neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.  

E-mailen
Bellen
Map
Info