Ogen vertellen je alles... of juist niets!

     Zover weg maar oh zo dichtbij………

 NIEUWBRIEF

SEPTEMBER 2021

 Speciaal voor sponsoren van een schoolkind

 en of

sponsoren van de in aanbouw zijnde nieuwe school

 

 

Het nieuwe schooljaar begint weer op a.s. maandag, 20 september 2021

Het schoolgeld, boekengeld en kledinggeld voor gesponsorde kindjes zal zeer zeker veranderen omdat in The Gambia door het Covid-19 gebeuren en dat soort zaken de prijzen zijn gestegen.

Wij zullen rekening moeten houden met een inflatie/stijging prijzen van circa 10%.

De prijzen van het versturen van zaken, zoals hulpgoederen en het kerst/nieuwjaar pakket, zullen ook veranderen omdat de prijzen van containers verhoogd zijn door het Suezkanaal gebeuren. Dit heeft volop aandacht gehad in de media. Helaas maar waar, wij kunnen het niet veranderen en krijgen er mee te maken of wij nu willen of niet.

 

Nu de situatie over de school waar de kinderen van onze Stichting onderwijs krijgen

 

Een reis met een lach en een traan….

Zo zijn we zeven jaar geleden begonnen.

En wat is er al allemaal gebeurt, dankzij de sponsoren.

We begonnen ons sponsor- en schoolproject met 20 kinderen, en er zijn nu al ± 100 kinderen die door ons en u een betere toekomst in het vizier hebben.

Via eerdere brieven hebben we de sponsoren op de hoogte gehouden van onze school ” The Aunty Dorricing School ” in Ghana Town in The Gambia. We wisten dat er stappen genomen moesten worden om dit schooltje te redden. De erbarmelijke staat waarin alles verkeerde enz. enz. We hebben een paar jaar lang diverse reparaties, uitbreidingen en aanpassingen kunnen realiseren met behulp van diverse kleine en grote sponsoren.

Er bestond vanuit onze Stichting al jaren een plan om een nieuwe school te bouwen, maar het bleef moeilijk. Een dik half jaar geleden moesten we noodgedwongen heel snel de knop omdraaien en gaan schakelen.

De “landlord”(verhuurder) heeft per 1 september 2021 de huur opgezegd omdat hij de grond voor eigen gebruik nodig heeft.

We hebben een prachtig stuk grond niet ver van de oorspronkelijke school. Een van onze sponsoren Rob, tevens adviseur van onze Stichting, heeft in Nederland een ontwerp tekening laten maken voor 18 lokalen, toiletgroepen enz.

De eerste zes lokalen zijn NAGENOEG gebruiksklaar en samen met de nog bestaande dependances, welke we nog wel kunnen gebruiken, kunnen de ± 420 kinderen per 20 september 2021 weer aan het nieuwe schooljaar beginnen. Chapeau aan de sponsoren die reeds mooie donaties hebben gedaan voor de nieuwe in aanbouw zijnde school.

We moeten verder gaan met zoeken naar sponsoren om de andere 12 lokalen zo snel mogelijk af te kunnen bouwen. Ook bijkomende zaken moeten nog financieel geregeld worden.

We laten de hele bouw door lokale mensen, met behulp van docenten, uitvoeren. Dan blijft het geld in The Gambia en hebben die mensen werk. Voor wat hoort wat, toch!!

 

Na onze eerste reis in 2014 naar The Gambia, met alle verstrekkende gevolgen van dien, hebben wij de uitgebreide hulp aan de Gambianen en vooral kinderen, moeten vervolgen met hulp van sponsoren. In verband met de financiële kant van die spontane hulp en acties hebben wij op 10 maart 2016 ons laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel Utrecht en via De Rivieren Notarissen te Werkendam de statuten bij notariële akte laten vastleggen.

Vanwege de gestarte nieuwbouw van een school willen en moeten we nu grotere en meerdere sponsoren aantrekken. Er zijn al die gesponsord hebben, maar er zijn ook meer gegadigden, maar dan moet de Stichting de ANBI-Status hebben. Het bestuur heeft ondertussen de aanvraag ingediend.

Deze aanvraag is ingediend eind juli 2021, binnen 8 weken geeft de Belastingdienst aan dat zij zullen antwoorden of de ANBI-Statusaanvraag wordt gehonoreerd. We hebben geen reactie dat de aanvraag of de gegevens niet aan de voorwaarden zouden voldoen, anders was de aanvraag geretourneerd.

Wij houden u op de hoogte zodra wij bericht krijgen van de belastingdienst dat de ANBI-Status is toegekend.

In verband met die ANBI-Status aanvraag bij de Belastingdienst hebben wij, om aan de vereiste voorwaarden te kunnen voldoen, het volgende gedaan:

1e. Het twee hoofdig bestuur is op 8 juli 2021, bij notariële akte, uitgebreid naar een bestuur van 5 personen.

2e. Bij de statuten wijziging, die daarvoor noodzakelijk was, hebben wij rekening gehouden dat de Instelling en de mensen die rechtstreeks bij de Instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen. Daarom heeft elk nieuw bestuurslid een “Verklaring geen bestuur verbod” bij de notaris ondertekend.

3e. De statuten zijn in verband met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen ( WBTR), die op 1 juli 2021 is ingegaan, aangepast zodat de Stichting ook voldoet aan die wettelijke eis.

4e. De balans van 2020 is gepubliceerd binnen de voorgeschreven termijn

5e. De Staat van Baten en Lasten van 2020 is gepubliceerd binnen de voorgeschreven termijn.

De ANBI-Status is met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021 aangevraagd, zodat u uw giften/donaties van 2021 kunt aftrekken bij uw belastingaangifte over 2021, uiteraard rekening houdende met en binnen de door de belastingdienst gestelde voorwaarden.

Tot zover en verdere berichtgeving volgt spoedig

Het Bestuur van Stichting Samen Helpen We The Gambia

Namens deze, de secretaris

Hedwig Baakman 


 

E-mailen
Bellen
Map
Info