Ogen vertellen je alles... of juist niets!

     Zover weg maar oh zo dichtbij………

Nieuwsbrief

Juli 2022  

Het nieuwe schooljaar begint weer in september 2022 

Het school-, boeken- en kledinggeld voor de gesponsorde kindjes is veranderd omdat in The Gambia net als bij ons alles duurder werd en nog steeds wordt.

Wij zullen rekening moeten houden met de inflatie waardoor stijging van prijzen.

De prijzen van het versturen van hulpgoederen en het kerst/nieuwjaar pakket, zullen ook veranderen omdat de prijzen van containers verhoogd zijn door het Suezkanaal gebeuren. Dit heeft volop aandacht gehad in de media. Helaas maar waar, wij kunnen het niet veranderen en krijgen er mee te maken of wij nu willen of niet.

 

Nu de situatie over de school waar de door jullie gesponsorde kinderen van onderwijs krijgen

 

Een reis met een lach en een traan…. Zo zijn we negen jaar geleden begonnen. En wat is er al allemaal gebeurt, dankzij jullie sponsoren.

Hedwig en André begonnen hun schoolproject 9 jaar geleden met 20 kinderen, en er zijn nu al bijna 100 kinderen die door ons en u een betere toekomst in het vizier hebben. 

Er bestond vanuit de Stichting al jaren een plan om een nieuwe school te bouwen, maar het bleef moeilijk. Een dik jaar geleden moesten we noodgedwongen heel snel de knop omdraaien en gaan schakelen. Maar jammer genoeg op afstand, vanwege het Corona.

De “landlord” had per 1 september 2021 de huur opgezegd omdat zij de grond voor eigen gebruik nodig heeft.

Zes lokalen zijn inmiddels NAGENOEG gebruiksklaar en samen met de nog bestaande dependances, welke we nog wel kunnen gebruiken, konden de ± 420 kinderen per 20 september 2021 weer aan het nieuwe schooljaar beginnen. 

We laten de verdere afbouw door lokale mensen met behulp van docenten, uitvoeren. Dan blijft het geld in The Gambia en hebben die mensen werk. Voor wat hoort wat, toch!!

Vanwege de gestarte nieuwbouw van de school hebben we grotere sponsoren moeten aantrekken.

Twee bestaande sponsoren hebben hun zakelijke relaties benaderd, nadat de Belastingdienst ons de ANBI-Status had toegekend, om te sponsoren voor de bouw. Dat leverde een aanzienlijk bedrag op als injectie op het bouwproject. Nu kunnen we verder.  Chapeau aan de sponsoren die deze mooie grote donaties hebben gedaan.
 

De ANBI-Status is met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021 van toepassing, zodat u uw giften/donaties van 2021 kunt aftrekken bij uw belastingaangifte over 2021 en de komende jaren, uiteraard rekening houdende met en binnen de door de belastingdienst gestelde voorwaarden.

Acht kleine inzamelingsacties in 2021, georganiseerd door sommige van onze sponsoren, hebben een leuk geldbedrag opgeleverd. Met dank aan die sponsoren, chapeau!!

 De balans, de Staat van Baten en de toelichting boekjaar 2021 zijn op onze website gepubliceerd binnen de voorgeschreven termijn.


Tot zover en verdere berichtgeving volgt.

Het Bestuur van Stichting Samen Helpen We The Gambia

Namens deze, de secretaris

Hedwig Baakman 


 

E-mailen
Bellen
Map
Info