Ogen vertellen je alles... of juist niets!

     Zover weg maar oh zo dichtbij………


Inzamelingsactie  

van een van onze schoolkinderen sponsoren  met hun bedrijf "Bij-Jenneke"

 Hier een voorbeeld van een lopende inzamelingsactie van een van onze school kindersponsoren Jenneke en haar partner Ed, die in de praktijk 2 schoolkinderen, genaamd Debora Arthur en Yankuba Bah, sponsoren.

Een aantal jaren geleden hebben zij hun hart, bij hun bezoek aan ons project in het mooie The Gambia, verloren
Zij steunen 2 lieve kindjes in dit mooie project.
Zij hebben een actie opgezet in hun winkel en voor elk bakje verkochte chocolade 1 euro voor The Gambia gesponsord.
Vanaf de start tot 1-7-2021 heeft dit in korte tijd het mooie bedrag opgeleverd van € 75,00 Zij wensen de Stichting heel veel succes met het realiseren van hun nieuwe school in aan bouw, die in september klaar moet zijn.

Zij hopen dat meer sponsoren hun voorbeeld volgen c.q. gaan volgen.POPPETJES  ACTIE

door dames van het bestuur en een vrijwilligster


In de zomermaanden van 2021 is een aantal dames begonnen om op elke zaterdag Gambiaanse poppetjes te maken, die in werkelijkheid speldenkussentjes zijn. Zij doen dit op het adres van het secretariaat.

Aan elke poppetjes is ongeveer 3 uur werk.

De werkzaamheden worden zoveel mogelijk buiten uitgevoerd in het zicht van passanten, met als gevolg dat die komen kijken. De dames leggen uit wat zij doen en voor welk doel. Zij kunnen zo'n poppetje gratis meenemen als zij een vrijwillige vrijblijvende donatie aan de Stichting doen. Zij geven de geïnteresseerden het visitekaartje van de Stichting mee, waarop de bankgegevens van de Stichting staan. Tot op heden heeft iedereen die een poppetje heeft meegenomen, een donatie gedaan.

Deze actie heeft tot aan de dag van vandaag ( 25-7-2021 ) al het mooie bedrag van € 620,00 opgebracht.

Ook hebben Jenneke en Ed, die al een chocolade actie in hun bedrijf  "BIJ JENNEKE" hebben gehouden, zoals u hiervoor heeft kunnen lezen, een aantal poppetjes in hun winkel uitgestald en dat werkt ook. Het door hun tot nu toe opgehaalde bedrag van € 65,00, is meegenomen in het hiervoor genoemde totaal bedrag van € 620,00


 

E-mailen
Bellen
Map
Info