Ogen vertellen je alles... of juist niets!

     Zover weg maar oh zo dichtbij………

 Doelstelling zoals opgenomen in onze statuten 

1e. De Stichting heeft als doel: het opzetten van projecten en het verrichten van activiteiten om de inwoners van Gambia te helpen op het gebied van scholing, gezondheid, financiën, en kwaliteit van leven, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.


2e. De Stichting beoogt het algemeen nut.


3e. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

E-mailen
Bellen
Map
Info