Ogen vertellen je alles... of juist niets!

     Zover weg maar oh zo dichtbij………

ANBI-STATUS 2021 IN BEHANDELINGNa de eerste reis van Hedwig en André in 2014 naar The Gambia, met alle verstrekkende gevolgen van dien, hebben zij de uitgebreide hulp aan de Gambianen en vooral kinderen, moeten vervolgen met hulp van sponsoren. In verband met de financiële kant van die spontane hulp en acties hebben zij op 10 maart 2016 zich laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel Utrecht en via De Rivieren Notarissen te Werkendam de statuten bij notariële akte laten vastleggen.

In verband daarmee hebben zij, om aan de vereiste voorwaarden te kunnen voldoen, het volgende gedaan

1e. Het twee hoofdig bestuur is op 8 juli 2021, bij notariële akte, uitgebreid na een bestuur van 5 personen.

2e. Bij statuten wijziging, die daarvoor noodzakelijk was, hebben zij rekening gehouden dat de Instelling en de mensen die rechtstreeks bij de Instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen. Daarom heeft elk nieuw bestuurslid een “Verklaring geen bestuursverbod” bij de notaris ondertekend.        

3e. De statuten zijn in verband met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen ( WBTR), die op 1 juli 2021 is ingegaan, aangepast zodat de Stichting voldoet aan de wettelijke eisen

4e. De balans van 2020 is gepubliceerd binnen de voorgeschreven termijn

5e. De Staat van Baten en Lasten van 2020 is gepubliceerd binnen de voorgeschreven termijn.De ANBI-Status is met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020 aangevraagd, zodat u uw giften/donaties van 2020 vanaf 1 januari 2020 kunt aftrekken, uiteraard rekening houdende met en binnen de door de belastingdienst gestelde voorwaarden.

 

Wij houden u op de hoogte zodra wij bericht krijgen van de belastingdienst

  

E-mailen
Bellen
Map
Info